Base Review: Cách tạo chủ đề đánh giá in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:41 CH


Để thực hiện tạo các chủ đề phản hồi đánh giá, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Tại "Setting" => chọn "Continous feedback" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin và "Lưu lại"


- Topic: Tên chủ đề

- Status: Trạng thái: Enable (hoạt động)/Disable (Không hoạt động)

- Apply for: Áp dụng cho

+ Everyone: áp dụng cho mọi người

+ Selected work area: chọn các khu vực chuyên môn áp dụng

- Miêu tả: bổ sung miêu tả cho chủ đề
Chọn "Lưu lại" để hoàn thành tạo chủ đề.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.