Base Review: Tạo nhóm cho survey in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:46 CH


Để tạo nhóm cho survey bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Setting" => "Employee surveys"

Bước 2: Chọn "Group" => "Create a group"

Bước 3: Điền tên nhóm và màu sắc => "Lưu lại" để hoàn thành

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.