Base Review: Xuất excel kết quả đánh giá trong performance model in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:48 CH


Để xuất kết quả đánh giá trong Performance model, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và chọn chu kỳ cần xuất, sau đó làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn model cần xuất => chọn mũi tên tại "Action" => "Export the model results to excel file"

Bước 2: Xác nhận xuất file

- Sau khi xác nhận file tự động tải về thiết bị.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.