Base Process: Tổng quan giao diện in

Sửa đổi trên: Mon, 7 Tháng 11, 2022 tại 2:55 CH


Khi nắm được tổn quan giao diện của Base Process, người sử dụng sẽ thực hiện cài đặt và áp dụng sử dụng app được tốt nhất trong các trường hợp. Để tìm hiểu về giao diện Base Process bạn truy cập https://process.base.vn/ hoặc chọn Base Process từ menu app.


1. Flow Moves

- Giao diện thể hiện toàn bộ các dữ liệu được thực hiện qua liên kết

a) Bộ lọc

- Bộ lọc hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh hơn các dữ liệu. Hiện tại bộ lọc hỗ trợ:

+ Tìm kiếm theo flow
+ Tìm kiếm theo nguồn gửi
+ Tìm kiếm theo nguồn nhận
+ Tìm kiếm theo quy trình
+ Tìm kiếm theo trạng thái
- Khi sử dụng, người dùng có thể tùy ý kết hợp các bộ lọc hiện có để tìm ra kết quả thích hợp nhất


b) Các tab

- Moves: Tất cả các dữ liệu đã thực hiện chuyển bao gồm cả thất bại và thành công. Các nhiệm vụđược ghi nhận theo chi tiết thời gian, nơi xuất phát

- Failed moves: Các dữ liệu chuyển thất bại

+ Mỗi nghiệm vụ thất bại sẽ ghi nhận lý do thất bại, người dùng có thể xem nguyên nhân này để thực hiện chỉnh sửa lại quy trình.

+ Có thể chọn "Xem" chi tiết dữ liệu hoặc "Thử lại" để thực hiện chuyển lại dữ liệu

- Done moves: Các dữ liệu đã chuyển thành công

2. Business Flows

- Nơi tập trung tất cả các luồng của toàn bộ trung tâm liên kết

a) Bộ lọc

- Hỗ trợ tìm kiếm quy trình liên kết nhanh nhât. Các bộ lọc hiện có:

+ Tìm theo tên flow

+ Quy trình

+ Trạng thái

- Khi sử dụng, người dùng có thể kết hợp các bộ lọc với nhau để tìm kiếm nhanh và chính xác nhất

b) Các tab hỗ trợ

- Flows: Tất cả các luồng bắn dữ liệu

- Failed flow: Khi luồng có ít nhất 1 dữ liệu không bắn thành công

- Active flow: Khi tất cả các dữ liệu trong flows được bắn thành công

3. Bussiness Processes

- Nơi thực hiện tạo các luồng liên kết trên hệ thốngCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.