Base Process: Tạo quy trình liên kết mới in

Sửa đổi trên: Mon, 7 Tháng 11, 2022 tại 3:07 CH


Để thực hiện tạo quy trình liên kết, bạn truy cập https://process.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Process từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Business Processes" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin quy trình => chọn "Lưu lại"

Bước 3: Chọn quy trình vừa lưu để thực hiện thiết lập chi tiết theo nhu cầuCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.