Base Process: Ngừng hoặc Xóa một quy trình liên kết in

Sửa đổi trên: Tue, 8 Tháng 11, 2022 tại 2:47 CH


Một quy trình khi không cần thiết sử dụng nữa, người dùng có thể thực hiện ngừng hoạt động hoặc xóa liên kết. Để thực hiện ngưng hoạt đông hoặc xóa một quy trình liên kết đã tạo bạn truy cập https://process.base.vn/ hoặc chọn Base Process từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Business process" => chọn dấu hai chấm tại liên kết cần thực hiện => Chọn "Ngưng kích hoạt" hoặc "Xóa"

Bước 2: Xác nhận hành động

- Đối với ngưng kích hoạt:

- Đối với Xóa:

Lưu ý: Mọi thao tác xóa không hỗ trợ khôi phục lại dữ liệu, người dùng cần thận trọng trước khi thực hiện thao tác này.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.