App Base: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 9:41 SA


1. Hỗ trợ chuyển tiếp tin nhắn dạng text sang nhóm chat khác:

- Phiên bản app hỗ trợ: Android 5.10.40 và IOS 4.10.40

- Chỉ chuyển tiếp được vào nhóm đã từng có lịch sử chat


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.