Mobile app

Mobile apps: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023
* App Base HRM 1. Thêm thanh tìm kiếm checkin client khi chấm công mobile trên app 2. Tổi ưu hiển thị Phiếu lương của nhân sự: thay đổi các trường Thực...
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 3:23 CH
App Base: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Hỗ trợ chuyển tiếp tin nhắn dạng text sang nhóm chat khác: - Phiên bản app hỗ trợ: Android 5.10.40 và IOS 4.10.40 - Chỉ chuyển tiếp được vào nhóm đã từ...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 9:41 SA
Mobile apps: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. HRM app: - Chấm công mobile: Thêm trường Ghi chú thêm để người dùng có thể ghi chú những thông tin cần thiết
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 11:47 SA