Mobile apps: Cập nhật tính năng tháng 5/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 3:06 CH


1. Base.vn : Chuyển tiếp file từ Base sang ứng dụng khác giữ nguyên định dạng file 


2. Base Interview: thêm địa điểm phỏng vấn trong chi tiết phỏng vấn 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.