Mobile app: Cập nhật tính năng tháng 7/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 9:46 SA


1. Base.vn: Tại menu app hỗ trợ ghim danh sách các app lên đầu trang theo nhu cầu

2. Workflow app: Cho phép xem lịch sử webhook trên app mobile 


3. HRM app: Bổ sung thông tin tọa độ, tên thiết bị, thời gian chấm công trên ảnh khi thực hiện chấm công bằng điện thoạiCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.