Mobile apps: Cập nhật tính năng tháng 8/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 11:16 SA


1. Wework app: cho phép đính kèm 10 file/ lần khi cập nhật file kết quả công việc

2. HRM app: Hiển thị phát triển sự nghiệp đã đề xuất cho nhân viên 

- Click vào Việc cần làm để theo dõi thông tin:

- Chọn tab tương ứng với thông tin đã tạo, có thể kết hợp thêm với bộ lọc:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.