Mobile apps: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 3:23 CH


* App Base HRM

1. Thêm thanh tìm kiếm checkin client khi chấm công mobile trên app


2. Tổi ưu hiển thị Phiếu lương của nhân sự: thay đổi các trường Thực nhận, Thuế của nhân sự, Bảo hiểm của nhân sự để đồng nhất với bản web


3. Hiển thị chi tiết số ngày nghỉ phép


* App Base Sign:

Cho phép ký ‘chữ ký nội bộ’ trên điện thoại 


* App Base Workflow:

1. Thêm tính năng kí trên mobile

2. File ảnh hiển thị thành thumbnail trên giao diện Dashboard

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.