Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 11:22 SA


1.  Hiển thị chức danh khi giao việc cho thành viên ngoài phòng ban


2. Trang Phòng ban & dự án:   thêm cơ chế sắp xếp và tối ưu tìm kiếm 

- Bổ sung thanh tìm kiếm và lọc

- Cho phép sắp xếp theo Thời gian tạo, Thời gian bắt đầu theo cả 2 chiều


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.