Base Office: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 2:58 CH


1. Bổ sung thêm tag cho văn bản

- Admin cài đặt bộ tag trong Quản lý chung

- KHi tạo văn bản người dùng sẽ sử dụng các tag đã cài đặt sẵn, tag sẽ hiển thị ngay cạnh mã văn bản 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.