Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 3:06 CH


1. Cho phép đính kèm tài liệu khi tạo booking

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.