Base E-hiring - Cách thiết lập Lý do từ chối ứng viên in

Sửa đổi trên: Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 8:39 SA


Bạn truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:

 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ E-Hiring, chọn "Tùy chọn lý do từ chối" trong mục "Tùy chỉnh".Ngoài ra, mặc định hệ thống sẽ tạo sẵn 2 lý do: Other, Not meet mandatory requirement

Với các Ứng viên đã bị từ chối trước khi thiết lập Lý do, hệ thống sẽ gắn mặc định với lý do Other

>> 2 lý do này không thể xóa/chỉnh sửa.


Bước 2: Tạo Lý do từ chối mới

Chọn "Thêm lý do từ chối mới" >> Điền lý doNhư vậy khi từ chối ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị thêm pop-up lựa chọn Lý do từ chối đã tạo trước đó.


Note

+ Nếu người chọn là System Owner/HR Manager, sẽ hiện thêm lựa chọn nhanh "Thêm lý do từ chối mới" (Như hình)

+ Cần là System Owner hoặc HR Manager để thiết lập Lý do từ chối ứng viên.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.