Base E-hiring - Cách sửa Lý do từ chối ứng viên in

Sửa đổi trên: Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 8:40 SA


Với ứng viên đã bị từ chối, bạn có thể chỉnh sửa Lý do từ chối, hoặc check lịch sử chỉnh sửa Lý do. Thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào Hồ sơ ứng viên bạn muốn chỉnh sửa >> Đưa con trỏ chuột vào vị trí Lý do từ chốiBước 2: Click vào biểu tượng "Chỉnh sửa" hiện lên trong khung lý doBước 3: Chọn lại Lý do từ chối  >> Lưu lại


Sau khi chỉnh sửa Lý do từ chối ứng viên, bạn có thể kiểm tra lại Lịch sử chỉnh sửa trong mục "Activity logs". Như hình:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.