Base HRM- Nghỉ phép: Kiểm tra lịch sử và thông báo khi có thay đổi thông tin ngày phép của nhân sự in

Sửa đổi trên: Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:53 SA


Bạn truy cập vào HRM qua link https://hrm.base.vn/  hoặc Base HRM trên menu app để thực hiện các thao tác sau: 

1, Nhận thông báo khi có thay đổi về ngày phép 


Khi thông tin về ngày phép của bạn được thay đổi, bạn sẽ nhận được thông báo về quả chuông như hình sau: 


2, Kiểm tra thời gian chỉnh sửa ngày phép của nhân sự 


Bước 1: Vào mục Danh sách nhân sự => Chọn chi tiết nhân sự cần kiểm tra lịch sử chỉnh sửa 

Bước 2: Kéo chuột xuống dưới => Click vào “Dữ liệu hoạt động” 


Bước 3: Kiểm tra lịch sử thay đổi ngày phép của nhân sự 


*Lưu ý: Hệ thống sẽ ghi nhận log và gửi thông báo cho những chỉnh sửa sau đây
- Tạo Người tham gia thủ công/ nhập file Excel

- Sửa Người tham gia thủ công/ nhập file Excel

Chạy cập nhật nghỉ phép tất cả nhân viên 
- Chạy cập nhật hàng tháng

 Cộng dồn phép năm

Xóa ngày nghỉ phép tồn

Xóa ngày nghỉ bù

Tự động cộng phép hàng tháng

Tự động cộng dồn hàng năm 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.