Base Request: Cập nhật tính năng tháng 11 in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 10:01 SA


1. Xuất dữ liệu ra file excel: Bổ sung thêm cột Danh sách người duyệt và từ chối đề xuấtCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.