Webhook: Cập nhật Webhook trên hệ thống in

Sửa đổi trên: Fri, 9 Tháng 12, 2022 tại 1:44 CH


* Bối cảnh:

Khi thiết lập webhook để chuyển dữ liệu tự động giữa các apps trên hệ thống Base, lượng dữ liệu được truyền đi rất lớn. VD: tên, mô tả, người nhận việc, deadline, trường dữ liệu tùy chỉnh… 

Trong đó có 2 loại biến để lấy những thông tin về trường tùy chỉnh, thiết lập qua transformer:

- Biến thông tin cơ bản: “form” lấy mảng thông tin tổng hợp tất cả các dữ liệu từ trường tùy chỉnh 

- Biến trường tùy chỉnh: được setup theo dạng “custom_inputkey” lấy thông tin trường tùy chỉnh, với inputkey là mã trường tùy chỉnhHiện tại, khi bắn dữ liệu, trường “form” đang gửi đi các giá trị giống trường “custom” nhưng thường không được sử dụng để viết transformer.

→ Dẫn đến: Dữ liệu được truyền đi trong cùng 1 thời điểm lớn, khiến việc bắn webhook có thể gặp lỗi phát sinh nhưng không hiển thị Lịch sử webhook và Webhook traces.

→ Khó xác định nguyên nhân để tìm cách xử lý.


* Cập nhật:

- Cập nhật bỏ trường "form" khi bắn webhook, giữ nguyên các trường "custom" với toàn bộ hệ thống, giúp tối ưu về data truyền tải trong quá trình xử lý dữ liệu.

- Việc cập nhật này không ảnh hưởng đến webhook của khách hàng đã thiết lập trên hệ thống.


*Note:

Trong trường hợp khách hàng vẫn cần trường "form" này cho các thao tác Apis lấy dữ liệu ngoài hệ thống, vui lòng liên hệ qua email support@base.vn hoặc nhân sự base đang làm việc trực tiếp với khách hàng để được hỗ trợ kịp thời.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.