Base Request: Cập nhật tính năng tháng 12/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:03 CH


1. Cập nhật giao diện khi Chuyển tiếp đề xuất: hiển thị tên, chức danh, ảnh đại diện của người được chuyển tiếp


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.