Base Process: Cập nhật tính năng tháng 12/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:09 CH


1. Thêm transformer theo điều kiện

- Trong phần Thiết lập quy trình 

+ Bổ sung phần thêm setup conditional transformers trong form setup transformers

+ Khi điều kiện thỏa mãn , transformers được setup trong điều kiện sẽ được thiết lập 

+ Giới hạn 50 điều kiện


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.