Base Office: Cập nhật tính năng tháng 12/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:50 CH


1. Lưu cookie các thông tin cần thiết khi tạo công văn giúp người dùng không cần điền lại nhiều lần 

Khi người dùng tạo văn bản lần đầu, hệ thống sẽ lưu vào cookie những thông tin sau và lần tiếp theo người dùng tạo văn bản, hệ thống sẽ tự động điền những thông tin này:

+ Gửi từ  (đối với thông báo và văn bản nội bộ)

+ Cấu hình "thông báo qua email"

+ Cấu hình "thông báo qua email" cho người nhận bên ngoài (đối với văn bản đi)

+ Gửi đến

+ Cấu hình "File đính kèm trong email có thể tải xuống trực tiếp"

+ Cấu hình "Chặn quyền tải file xuống"

+ Cấu hình "Đóng chức năng bình luận"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.