Base HRM - Cách thiết lập tùy chỉnh lý do nghỉ việc. in

Sửa đổi trên: Thu, 22 Tháng 12, 2022 tại 7:58 SA


Bạn truy cập vào https://hrm.base.vn/ hoặc biểu tượng Base HRM trên thanh Menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:


- Mặc định hệ thống sẽ khởi tạo các lý do nghỉ việc như trước:

Conflict with teams or managers ; Not specifiedd ; Found another job offer ; Violation of work rules or other policies ; Personal reason ; ….


- Bước 1 :  Tại màn hình Base HRM chọn “ Cài đặt ” >>  “ Lý do nghỉ việc ”

- Bước 2 : Chọn  “ Tạo mới “ để tạo lý do xin nghỉ việc mới


- Bước 3 :  Tạo mới lý do xin nghỉ việc.  

- Mỗi lý do xin nghỉ việc bạn sẽ điền thông tin bảo gồm “ Tên lý do “ và “ Mã lý do ” >> Lưu lại.


- Như vậy khi tạo Quyết định nghỉ việc cho nhân sự ,  hệ thống sẽ cập nhật thêm lý do nghỉ việc mới . 

*** Lưu ý:

  • Người dùng có thể thêm, chỉnh sửa các lý do nghỉ việc.

  • Chỉ được xoá các lý do khi chưa được gán với Quyết định nghỉ việc nào.

  • Có thể thay đổi mã lý do nhưng không được trùng nhau.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.