Base Payroll - Thiết lập thời hạn cho người duyệt bảng lương in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:29 SA


Bạn truy cập vào https://payroll.base.vn hoặc biểu tượng Base Payroll trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại màn hình trang chủ Payroll, chọn "Mẫu bảng lương" >> Chọn "Sửa" mẫu bảng lương cần thiết lập thời hạn.


Bước 2: Thêm thời hạn duyệt tại phần "SLA để duyệt (tính theo giờ)" Sau khi thiết lập:


+ Giao diện chi tiết Mẫu bảng lương có thêm trường thông tin: SLA để duyệt (tính theo giờ) /SLA for approving (hour)+ Giao diện Bảng lương sau khi Done có thêm thông tin: Thời hạn phê duyệt+ Có thông báo tại phần Nhắc việc/Reminder với Người duyệt bảng lương
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.