Base Run: Tại sao Base Run không ghi nhận kết quả chạy của tôi? in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 12, 2022 tại 10:22 SA


Bạn tham gia giải chạy trên Base Run và đã kết nối với Strava

Nhưng có 1 vài cuốc chạy không được đồng bộ từ Strave sang Base Run

Bạn tham khảo các tình huống thường gặp sau đây nhé

1. Cuốc chạy không đáp ứng điều kiện

Điều kiện để 1 cuốc chạy được Base Run nhận như sau:

Chắc chắn đã chọn chế độ Run ở Strava

Chắc chắn cuốc chạy ở chế độ Public ( TH2)

Chắc chắn chạy đúng Pace quy ước: 4 đến 20

Chắc chắn chạy quãng đường > 1km

Chắc chắn đã làm mới newfeed của Strava.( TH4)

Nếu cuộc chạy của bạn không đáp ứng đủ những tiêu chí trên, thì Base Run sẽ không nhận

Nếu cuốc chạy của bạn đáp ứng đủ thông tin nhưng vẫn không hiện trên Base run

Bạn nhấn vào Connect to Strava để F5 dữ liệu nhé

Lưu ý: Thao tác này chỉ lấy được dữ liệu của 3 ngày gần nhất. Nên bạn thường xuyên check thông tin trên Run để cập nhật cuốc chạy kịp thời

2. Cuốc chạy ở chế độ Private

Hiện tại Strava có 1 vài update nên 1 số cuốc chạy tự động bị chuyển sang Private, do đó Base Run không thể ghi nhận kết quả chạy này

Cuôc chạy Private hiển thị như sau trên Strava

Phương án xử lý: 

Cách 1: chỉnh sửa privacy của cuốc chạy đó

Cách 2: Bỏ setting mặc định của STRAVA

Vào settings của app > privacy controls > Activities

Bật activities chế độ Everyone

3.  Runner chưa hoàn toàn sync được tài khoản STRAVA với Base run

Cách kiểm tra: vào trang https://run.base.vn/runners , search theo email của user trên hệ thống, nếu runner đã sync được tài khoản Strava với Base run, thì dữ liệu của runner sẽ hiện ở trang này

 4. Chạy xong nhưng không kéo feed

Tổng km trên thanh "THIS WEEK" trong app không đổiCách giải quyết: vào mạng internet ổn định + kéo feed trong app bằng cách giữ ngón tay giữa màn hình và kéo xuống

5. Không chọn chế độ Run trên app strava

Khi tạo 1 Record, bạn không chọn chế độ Run mà chọn chế độ khác ( walk, hike....)


6. Chỉ là người được tag

Bạn chỉ là người được tag vào cuốc chạy, không phải người chạy. Nên cuốc chạy này không được đồng bộ sang Base Run

Cách kiểm tra: bên dưới nút "View analysis" hiện ảnh của người khác tag bạn vào cuốc chạy 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.