Base Sign: Các lỗi Base Sign thường gặp in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 12, 2022 tại 10:53 SA


1. Lỗi Signature is invalid

Nguyên nhân Tài liệu sau khi ký đã bị chỉnh sửa ( thay đổi) nên chữ ký báo invalid không hợp lệ 

Cần up lại file trình ký mới


2. Lỗi hết lượt ký số: liên hệ với nhà cung cấp để đăng ký thêm lượt ký

3. Parameter is invalid: Liên hệ với FPT để được hỗ trợ4. Sai phương thức ký

Bạn cần kiểm tra lại phương thức ký đã mua là phương thức gì (passcode,usb token)

Và khi chọn chữ ký, đã chọn đúng phương thức đó chưa nhé

Chọn phương thức ký

5. Màn hình của người trình ký bị mất nút trình ký Suggest Sign

Nguyên nhân: Thời điểm trình ký bị lỗi mạng hoặc đường truyền

Khách up lại file trình ký mới là được

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.