Base Sign: Các lỗi Base Sign thường gặp in

Sửa đổi trên: Thu, 2 Tháng 11, 2023 tại 2:08 CH


1. Lỗi Signature is invalid

Nguyên nhân Tài liệu sau khi ký đã bị chỉnh sửa ( thay đổi) nên chữ ký báo invalid không hợp lệ 

Cần up lại file trình ký mới


2. 1033 SIGNING COUNTER IS EXCEEDED
Nguyên nhân: Đã hết lượt ký số

Bạn liên hệ với nhà cung cấp để đăng ký thêm lượt ký

3. Parameter is invalid

Liên hệ với FPT để được hỗ trợ


4. 1003 UNKNOW EXCEPTION

Nguyên nhân: File ký đã bị khoá, nên người ký không thực hiện được.

Bạn kiểm tra lại file PDF trình ký có bị khoá không. Nếu bạn là người ký thứ 2, thì check lại với người ký đầu tiên nhé


5. Sai phương thức ký

Bạn cần kiểm tra lại phương thức ký đã mua là phương thức gì (passcode,usb token)

Và khi chọn chữ ký, đã chọn đúng phương thức đó chưa nhé

Chọn phương thức ký

6. Màn hình của người trình ký bị mất nút trình ký Suggest Sign

Nguyên nhân: Thời điểm trình ký bị lỗi mạng hoặc đường truyền

Khách up lại file trình ký mới là được


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.