Base Sign

Base Sign: Cách tích hợp với chữ ký số của VNPT SmartCA
1. Chuẩn bị: - Với chữ ký VNPT - SmartCA, người dùng cần có tài khoản ký đã đăng ký với VNPT trước  - Download ứng dụng VNPT - SmartCA  về điện thoại và l...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 11:52 SA
Base Sign: Các lỗi Base Sign thường gặp
1. Lỗi Signature is invalid Nguyên nhân Tài liệu sau khi ký đã bị chỉnh sửa ( thay đổi) nên chữ ký báo invalid không hợp lệ  Cần up lại file trình ký mới ...
Thu, 2 Tháng 11, 2023 tại 2:08 CH