Base Office: Reset mã văn bản về 1 khi sang năm mới in

Sửa đổi trên: Fri, 6 Tháng 1, 2023 tại 11:27 SA


1, Tình huống: 
Hết năm cũ sang năm mới, người dùng muốn các văn bản ban hành trong năm mới được bắt đầu từ số đếm đầu tiên.
Khi đó, người dùng cần thao tác Reset mã văn bản về 1.

2, Các bước thao tác:

Bước 1: Chọn biểu tượng Base Office trên thanh menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ 


Bước 2: Vào cài đặt Loại văn bản Bước 3: Chỉnh sửa mã văn bản
VD: Thêm phần Text 2023 để đánh dấu cho những văn bản được tạo ra vào năm 2023 và tránh bị trùng lại mã văn bản cũ 

Mã cũ: TB/MTG  {counter}
Mã mới: TB/MTG-2023 {counter} 


Bước 4: Chỉnh sửa số đếm hiện tại về 0, số đếm khởi tạo là 1. Tick box  "Kiểm tra tính duy nhất của mã văn bản dựa vào toàn bộ mã thay vì số đếm".


Bước 5: Lưu thông tin đã chỉnh sửa 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.