Base Office

Base Office: Reset mã văn bản về 1 khi sang năm mới
1, Tình huống:  Hết năm cũ sang năm mới, người dùng muốn các văn bản ban hành trong năm mới được bắt đầu từ số đếm đầu tiên. Khi đó, người dùng cần thao tác...
Fri, 6 Tháng 1, 2023 tại 11:27 SA
Base Office: Các con số giới hạn trong Office
Số văn bản hiện trong 1 page = 20 văn bản Giới hạn người theo dõi trong 1 văn bản = 500 người theo dõi Giới hạn Người duyệt trong 1 văn bản = 100 ng...
Thu, 9 Tháng 5, 2024 tại 10:16 SA