Base Schedule: Xử lý khi nhân sự đổi lịch làm việc giữa tháng in

Sửa đổi trên: Fri, 3 Tháng 2, 2023 tại 1:55 CH


Xử lý khi nhân sự đổi lịch làm việc giữa tháng

1. Đổi từ timesheet sang Schedule

Bước 1: Vào HRM và chuyển lịch mới cho nhân sự

Bước 2: Phân ca cho nhân sự ở lịch mới

2. Đổi từ timesheet sang timesheet

Bạn chỉ cần đổi lịch làm việc trên HRM

3. Đổi từ Schedule sang Timesheet

Bạn chỉ cần đổi lịch làm việc trên HRM

4. Đổi từ Schedule sang Schedule

Bước 1: Xóa toàn bộ phân ca từ trước của nhân sự trên lịch cũ

Bước 2: Chỉnh sửa lại lịch trên HRM

Bước 3: Phân ca trên lịch mới cho nhân sự

Trường hợp bạn không xóa phân ca cũ, sau khi chuyển lịch mới thì phân ca cũ sẽ bị mờ.
Bạn không chỉnh sửa được phân ca mờ này, và chỉ phân ca mới từ những ngày tiếp theo

Lưu ý: Việc thay đổi lịch làm việc giữa tháng, Hệ thống vẫn giữ nguyên log chấm công và tính toán công đầy đủ cho bạn từ đầu tháng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.