Base HRM: Cách hệ thống cộng phép Thâm niên tự động theo từng Phương pháp in

Sửa đổi trên: Mon, 22 Tháng 1, 2024 tại 9:52 SA


Với mỗi phương pháp (Cơ bản/Nâng cao) hệ thống sẽ có logic điều kiện và thời điểm cộng phép khác nhau, chi tiết trong Bảng mô tả:*Lưu ý: Phép thâm niên được cộng duy nhất một lần một năm.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.