Base HRM: Xử lý nghỉ phép của tháng thử việc in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 1, 2023 tại 5:49 CH


Bài toán: Nhân sự có 2 tháng thử việc, khi nhân sự lên chính thức sẽ được sử dụng phép của 2 tháng thử việc.

Phương án: Khi thêm nhân sự vào chính sách nghỉ phép, thao tác điền thêm 2 ngày phép của tháng thử việc vào ô phép năm

Bước 1: Truy cập app Base HRM => Nghỉ phép => Thêm nhân sự vào chính sách nghỉ phép 


Bước 2: Thao tác điền thêm 2 ngày phép của tháng thử việc Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.