Base E-Hiring: Ý nghĩa của các nguồn ứng viên in

Sửa đổi trên: Wed, 8 Tháng 2, 2023 tại 10:32 SA


Trang tuyển dụng của Base E-Hiring dùng các trường UTM Tracking để phân biệt nguồn và campaign, nên bất kỳ URL nào có utm_source, utm_campaign thì sẽ được ghi nhận khi ứng viên đăng ký qua form ứng tuyển.

Ý nghĩa của các nguồn ứng viên

1. Referral:
- Quản lý tin tự thêm ứng viên thủ công hoặc bằng file excel.

- Ứng viên chủ  động apply CV qua web tuyển dụng  nếu sử dụng link này


2. Website

Ứng viên tự apply Cv qua web tuyển dụng

3. Google_jobs_apply/Indeed: 

Khi ứng viên tìm kiếm trên google thì sẽ hiển thị kết quả các Công Việc, dữ liệu này được Google và Indeed tự động thu thập tin tuyển dụng từ các Jobsites cũng như trang tuyển dụng của công ty.

Khi ứng viên click xem thông tin hoặc cần nộp hồ sơ, Google sẽ redirect ứng viên đến đường link apply và tự động thêm các utm_source, utm_campaign,.. Do đó ứng viên nộp đơn qua đường này sẽ xuất hiện source là google_jobs_apply.

4. ITviec, vietnamwork, topCV, Careerr Builder: 

Các CV được đẩy từ các jobsite tuyển dụng tương ứng

5. Các trường hợp tạo ứng viên nhưng không nhập nguồn:

-Đối với “thêm ứng viên”, nếu nguồn không được chọn thì nguồn tự động là Recruiter

- Đối với “Upload thông minh”, nếu nguồn không được chọn thì nguồn tự động là Recruiter

- Đối với “Import candidate” bằng excel, nếu nguồn không được chọn thì nguồn tự động là Upload

- Đối với nguồn từ chuyển từ Talent Pool sang, nếu nguồn không được chọn thì nguồn tự động là “Talent Pool”

- Import contact lên Talent Pool, nếu nguồn không được chọn thì nguồn tự động là “Upload”

- Ứng viên được tạo do bắn API, nếu nguồn không được chọn thì nguồn tự động là “Recruiter”
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.