Base Request: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 3:52 CH


1. Chuyển tiếp đề xuất: thêm cài đặt tùy chọn Thêm người theo dõi đề xuất gốc vào đề xuất đích

- Cài đặt trong phần Chuyển tiếp đề xuất của từng nhóm đề xuất:

+ Nếu chọn "" thì Người theo dõi của đề xuất gốc sẽ được thêm vào đề xuất đích 

+ Nếu chọn "Không" thì Người theo dõi của đề xuất gốc sẽ không được thêm vào đề xuất đích 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.