Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 4:05 CH


1. Cập nhật với trang chi tiết từng Department:

- Tab Dự án & Phòng ban: thêm bộ lọc theo trạng thái và giai đoạn


- Tab Mục tiêu: thêm bộ lọc mục tiêu theo phòng ban & dự án


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.