Base Office: Gửi email thông báo đến người duyệt văn bản in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 5:01 CH


Để cài đặt gửi email thông báo tới người duyệt văn bản của loại văn bản trên Base Office, bạn chọn biểu tượng Base Office trên thanh menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập app Base Office => Tùy chỉnh 

Bước 2: Vào Cài đặt của Loại văn bản => Chỉnh sửa 

Bước 3: Tick box ô "Cho phép gửi email đến người xét duyệt văn bản" => Lưu lại 

Khi văn bản đến lượt người duyệt. Sẽ có 1 email gửi đến người xét duyệt với tiêu đề : “[Base office] Có một văn bản chờ bạn duyệt”Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.