Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thiết lập SLA cho PIC duyệt đánh giá bổ nhiệm in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 3, 2023 tại 4:20 CH


Để thiết lập SLA cho PIC (Quản lý trực tiếp nhân sự)  đánh giá bổ nhiệm, bạn truy cập vào https://hrm.base.vn/  hoặc biểu tượng Base HRM trên thanh menu App và làm theo hướng dẫn sau:

   - Bước 1: Vào mục "Cài đặt" => chọn "Chính sách nhân sự" => bấm "Tạo chính sách" (đối với thao tác tạo mới) hoặc chọn "Sửa" (đối với chính sách cũ) 
   - Bước 2: Ghi thông tin "Thời hạn duyệt" (tính bằng giờ) và "Lưu lại"


Sau khi thiết lập và gán chính sách bổ nhiệm thành công trên màn hình của PIC sẽ hiển thị thông tin SLA duyệt


Và có nhắc nhở tại Reminder

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.