Base Request: Cài đặt thêm người theo dõi đề xuất gốc vào đề xuất đích khi chuyển tiếp in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 2:29 CH


Để cài đặt thêm người theo dõi đề xuất gốc vào đề xuất đích khi chuyển tiếp nội dung từ đề xuất này sang đề xuất khác, bạn có thể thao tác theo hướng dẫn sau:

Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng đối với quyền Owner và App Admin Request

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.

Bước 2Chọn tab Chuyển tiếp & Webhook >> click vào dấu .. bên cạnh luồng chuyển tiếp mà bạn muốn thiết lập >> chọn Chỉnh sửa

Bước 3: Tại màn hình cài đặt, mục "Thêm người theo dõi đề xuất gốc vào đề xuất đích (tại form chuyển tiếp đề xuất)" chọn "Có" => và "Lưu"

Sau khi cài đặt thành công thì người theo dõi của đề xuất gốc sẽ được tự động thêm vào form chuyển tiếp của đề xuất đích, ví dụ:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.