Base Test: Cập nhật tính năng tháng 2/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 2:20 CH


1. Câu hỏi trắc nghiệm cho phép tạo câu trả lời có up file hình ảnh  

2.  Cho phép người quản lý ngân hàng câu hỏi có quyền xóa câu hỏi

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.