Timeoff - Duyệt hàng loạt đề xuất trên timeoff in

Sửa đổi trên: Mon, 13 Tháng 2, 2023 tại 11:46 CH


Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất, bán lẻ thường có số lượng nhân sự rất lớn và là công nhân lao động. Vì thế, thường việc làm việc hay off sẽ được thực hiện và tracking bởi 1 người quản lý. Các đơn timeoff thường được tạo cho nhiều người cùng 1 lúc và cần được xử lý (phê duyệt) nhanh chóng.

Để càiđặt và sử dụng tính nâng duyệt timeoff hàng loạt, bạn truy cập vào app Timeoff và thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Bạn truy cập vào càiđặt của timeoff và chọn nhóm timeoff cần duyệt hàng loạt

Bước 2: Bật Có cho 2 option Cho phép khi duyệt/xác nhận hàng loạt

 Bước 3: Thao tác duyệt/xác nhận hàng loạt

Với những đề xuất được chọn để xử lý hàng loạt, hệ thống sẽ check điều kiện của từng timeoff, nếu đủ điều kiện thì xử lý thành công, nếu không đủ điều kiện thì hiển thị thông báo thất bại, và dừng xử lý tất cả timeoff phía sau đó → User cần phải thao tác lại.

Bước 4: Lịch sử ghi nhận

Hệ thống ghi nhận thao tác duyệt/xác nhận hàng loạt trong chi tiết của 1 đơn timeoff


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.