Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 3:44 CH


1. Tạo ứng viên từ file excel (HDSD)

- Thêm tính năng "Nhập thành viên" trong từng quy trình

2. File xuất dữ liệu nhân viên: thêm cột mã số thuế, mã số bảo hiểm

3. Tự động cập nhật thông tin khi chỉnh sửa trường dữ liệu tùy chỉnh từ Onboard sang HRM (đã liên kết ứng viên)

- Điều kiện: HRM cũng có các trường tùy chỉnh trùng inputkey


4. Webhook: hỗ trợ bắn dữ liệu sang các app ở các trạng thái của ứng viên 

- Trước đây chỉ bắn webhook khi ứng viên ở trạng thái Sẵn sàng, hiện tại hỗ trợ tất cả các trạng thái


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.