Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 2/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 4:46 CH


1. Cho phép xuất dữ liệu chấm công kèm thông tin Timeoff ở trang Tổng quan và Bước 1 của chu kỳ tính công

2. Đồng bộ file xuất/ nhập công từ excel, tiêu đề ngày dạng dd/mm/yyyy 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.