Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 2/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 2:05 CH


1. Công thức tùy chỉnh: Bổ sung biển $pto_converted_normal_hour, $pto_converted_overnight_hour để lấy số giờ tăng ca trong ngày, qua đêm của đề xuất đã chuyển thành ngày phép 

2. Cập nhật giao diện cài đặt trong từng chính sách, hiển thị các chú thích rõ ràng:


3. Trang Tổng quan: thay đổi điều kiện hiển thị dữ liệu trong 1 chu kì, nếu nhân sự có giờ tăng ca đã được duyệt thì mới hiển thị dữ liệu


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.