Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ E-Hiring sang Onboard in

Sửa đổi trên: Fri, 24 Tháng 2, 2023 tại 4:39 CH


Bước 1: Chuẩn bị thông tin từ HRM (thao tác này giúp cho việc thêm thông tin nhân sự mới trong Base Onboard)

- Vào phần mềm Base HRM trong thanh menu, hoặc theo đường link https://hrm.base.vn

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

  • Thiết lập thông tin về team:

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

Bước 2: Thiết lập cài đặt kết nối từ Onboard sang E-hiring:

- Mở Base Onboard, vào một quy trình, chọn mục Cấu hình Webhook:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Lấy mã API của quy trình Onboard nhân sự

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 - Vào phần mềm Base E-hiring trên thanh menu, hoặc theo đường link https://hiring.base.vn/

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Vào một tin tuyển dụng >> Chỉnh sửa >> Quy trình tuyển dụng:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Và paste vào trong phần webhook của bước Hired:

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

Bước 3: Cài đặt các thông tin cần chuyển:

Các thông tin cần thiết lập bắt buộc để có thể tạo thông tin trong Onboard:

Thông tin về trường thông tin

Mã sử dụng

Họ và tên

fullname

Email ứng viên

email

Số điện thoại

phone

Tên văn phòng

office_name

Tên nhóm (sử dụng Team trong HRM)

team_name

Quản lý trực tiếp

manager

Mức lương offer

offer

Mức lương thử việc

probationary_offer

Thời gian bắt đầu làm việc (datetime)

onboard_time

Thời gian thử việc (số ngày)

probation_period

Chức vụ

title

 

Những thông tin chưa có trong E-hiring, cần tạo thêm ở phần Câu hỏi bổ sung để có dữ liệu chuyển sang Base Onboard:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Sau khi đã tạo xong các trường tuỳ chỉnh trong đơn ứng tuyển (chọn sử dụng và thu gọn để ứng viên không điền thông tin):

thiết lập transformer trong phần Webhook để cài đặt kết nối thông tin với 3 trường hợp:

- TH1: Các thông tin đã có trong đơn ứng tuyển của Base E-hiring (ví dụ các trường hợp họ tên, số điện thoại, email):

Cột bên trái là các thông tin nhận của Onboard (điền theo dạng custom_key), cột bên phải là các thông tin chuyển đi của Hiring (hiển theo dạng {input_key})

Graphical user interface, application

Description automatically generated


- TH2: Các thông tin tạo trong phần câu hỏi bổ sung, có mã (input_key) khác với mã của các thông tin cần chuyển: (hầu hết các thông tin còn lại)

Cột bên trái là các thông tin nhận của Onboard (điền theo dạng custom_key), cột bên phải là các thông tin chuyển đi của Hiring (hiển theo dạng {custom_input_key})

 

- TH3: Các thông tin tạo trong phần câu hỏi bổ sung, có mã (input_key) trùng với mã của các thông tin cần chuyển:

Các thông tin này không cần điền trong bảng transformer, do đã trùng mã thông tin.

 

Bước 3: Thao tác của người sử dụng:

Trước khi thành viên xử lý thông tin ứng viên trong E-hiring xong, các anh chị vào thông tin chi tiết của ứng viên và vào tuỳ chỉnh thông tin để bổ sung các thông tin cần đưa vào Onboard:

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Sau đó, bổ sung các thông tin của ứng viên về các thông tin về mức lương thử việc, thời gian onboard,…:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Sau khi đã cập nhật đầy đủ thông tin cần có, chuyển tiếp ứng viên sang trạng thái Hired, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của bạn ứng viên sang Onboard:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Giao diện trong Base Onboard như sau:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.