Base Timeoff: Hướng dẫn tạo hộ đề xuất trên Timeoff in

Sửa đổi trên: Mon, 15 Tháng 5, 2023 tại 5:58 CH


Để tạo đề xuất cho nhân viên, bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc chọn icon Base Timeoff trên thanh app và làm theo hướng dẫn sau:

Ngoài ra để tạo đề xuất cho nhân sự bạn cần có 1 trong các quyền sau:

Admin/Owner: tạo hộ được bất cứ nhân viên nào

- Manager (setup HRM): tạo được cho nhân viên của mình

1. Trường hợp tạo hộ vào ngày đã có ca đề xuất
   - Bước 1: Bạn chọn mục "Tổng quan" => click vào ô của ngày muốn tạo hộ cho nhân sự => chọn "Tạo đề xuất" 

- Bước 2: Chọn nhóm đề xuất và điền các trường thông tin trong form tạo và lưu lại
Bạn có thể chọn nhiều ngày nghỉ liên tiếp trong 1 đơn Timeoff bằng cách bấm "Thêm ngày nối tiếp"

2. Trường hợp tạo hộ vào ngày chưa có ca đề xuất

   - Bạn chọn mục "Tổng quan" => click vào ô của ngày muốn tạo hộ cho nhân sự => chọn nhóm đề xuất và điền các trường thông tin trong form tạo và lưu lại.

Các lưu ý khi tạo đề xuất cho nhân viên

- Timeoff tạo hộ vẫn bao gồm các trường thông tin như tạo timeoff thông thường, tuy nhiên các trường được đổi thứ tự như sau:
+ (1) Trường thông tin mặc định sẽ được hiển thị đầu tiên bao gồm: Tiêu đề, Nhóm, Loại đề xuất, Ca đề xuất và Người phê duyệt
+ (2) Trường "Thông tin khác" bao gồm: Trường tùy chỉnh, Người theo dõi, Tài liệu đính kèm


- Trường "Thông tin khác" sẽ được mở khi nhóm để xuất có trường thông tin yêu cầu bắt buộc nhập và sẽ thu gọn khi không có trường tùy chỉnh bắt buộc nhập nếu bạn muốn nhập và có thể click vào để mở.

- Tên của timeoff được sinh ra tự động với cú pháp: Tên nhân sự đề xuất timeoff (Ngày timeoff) và có thể chỉnh sửa nếu muốn.

- Một đơn timeoff tạo hộ có thể chọn nhiều ngày liên tiếp

- Sau khi timeoff được tạo sẽ tự động thêm người tạo hộ thành người theo dõi của timeoff (nếu người tạo hộ trùng với người đề xuất/người duyệt mặc định/người xác nhận thì sẽ không tự động thêm vào danh sách người theo dõi nữa)

- Người tạo hộ đề xuất sẽ có quyền xóa và chỉnh sửa đề xuất khi chưa có ai duyệt

- Trường thông tin người tạo sẽ được ghi nhận là nhân sự được tạo hộ 

- Trong chi tiết đề xuất, dữ liệu về người tạo hộ sẽ được ghi tại phần "Hoạt động chính" để lưu lịch sử


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.