Base Office: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 4:20 CH


1. Cho phép chỉnh sửa Mã văn bản (trường counter) nếu bật cấu hình “Cập nhật thủ công” của từng loại văn bản

- Lưu ý việc chỉnh sửa có thể dẫn đến mã văn bản bị thủng số và hệ thống sẽ gợi ý sai


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.