Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 1:55 CH


1. Mẫu email: Cho phép sử dụng biến được thêm từ các trường tùy chỉnh trong phần Đơn ứng tuyển (application form) khi gửi email cho ứng viên 

- Cú pháp: {custom_*} với * là input key của trường câu hỏi bổ sung (như ảnh demo 2)


2. Email phỏng vấn: hiển thị Địa điểm trong email khi gửi phỏng vấn nhiều ứng viên cùng lúc
3. Báo cáo: thêm lát cắt báo cáo theo địa điểm 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.