Base Process: Cài đặt next job tự động trong quy trình. in

Sửa đổi trên: Thu, 23 Tháng 3, 2023 tại 9:49 SA


Tính năng này sẽ áp dụng trong trường hợp ,tại 1 Workflow có nhiều bước khi tạo mới nhiệm vụ mong muốn nhiệm vụ vào luôn giai đoạn cần mà không phải đi qua các bước không cần thiết nữa . VD công ty ABC có Quy trình thanh toán gồm 3 giai đoạn : Thanh toán lần 1 , thanh toán lần 2 , thanh toán lần 3 , mong muốn khi tạo mới nhiệm vụ , nhiệm vụ sẽ vào đúng giai đoạn với số lần thanh toán tương ứng. 
Để cài đặt tính năng next job “ nhảy cóc “ nhiệm vụ trong 1 quy trình.


Bước 1: Bạn truy cập vào ứng dụng https://process.base.vn/ hoặc click vào avatar và tìm ứng dụng Base Process.

Bước 2: Click vào mục "Business processes" >> Chọn "Tạo mới" để tạo 1 trung tâm liên kết giữa các ứng dụng bạn muốn chuyển dữ liệu tự động.

Bước 3: Đặt tên cho quy trình liên kết của bạn.

Bước 4 : Ta tạo một Workflow Quy trình thanh toán và trường tùy chỉnh đầu vào là số lần thanh toán,trường tùy chỉnh nên để là dạng lựa chọn.


Bước 5 :

5.1.Với bài toán nhảy cóc nhiệm vụ tại 1 quy trình ta sẽ kéo các giai đoạn của quy trình nối với 1 API Next Job.

5.2. Muốn đề xuất tự động chuyển tiếp nhiệm vụ, bạn tiếp tục trỏ chuột vào mục "Service đầu ra", kéo thả vào trung tâm liên kết.

Tên service: đặt tên service mà bạn mong muốn. VD: Nhiệm vụ chuyển tiếp,Next Job,....

- Đường dẫn truyền dữ liệu: Dán link API của nhiệm vụ chuyển tiếp vào mục này. Tham khảo link API của nhiệm vụ chuyển tiếp tại đây

5.3. Nhấn vào mục Nhiệm vụ vào của giai đoạn, kéo mũi tên nối với Đầu ra Next job. 

5.4. Vào Base Account để lấy access token của app Workflow. 


- Sau đó ở mỗi connection ta sẽ thiết lập transformer, các thông tin trong transformer sẽ bao gồm access token vừa lấy được và thông tin người next job.

- Ở đây cần để mover_username = {username} nghĩa là người chuyển tiếp sẽ là người đang được assign job ( bắt buộc cần thông tin người được assign job , nếu không job sẽ không chuyển tiếp đi được ).5.5. Sau khi đã thiết lập các biến Transfomer ở CẢ 2 KẾT NỐI, ta tiếp tục thiết lập điều kiện gửi API ở 2 kết nối.

- Sử dụng key custom field {custom_so_lan_thanh_toan} mà ta setup từ đầu bên Workflow.


- Với kết nối của giai đoạn 1 , ta cài đặt điều kiện gửi là nếu số lần thanh toán lớn hơn 1 thì nhiệm vụ sẽ tự động Next Job.

- Tương tự với kết nối của giai đoạn 2 , ta cài đặt điều kiện gửi là nếu số lần thanh toán lớn hơn 2 thì nhiệm vụ sẽ tự động Next Job.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.