Base Payroll: Cách in phiếu lương hàng loạt in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 4, 2023 tại 6:05 CH


Để in phiếu lương hàng loạt trên cùng 1 file word bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc Base Payroll trên thanh menu app sau đó làm theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Bạn vào chu kì rồi chọn bảng lương cần in

- Bước 2: Tích vào ô vuông đầu tiên để chọn in phiếu lương cho tất cả nhân sự

- Bước 3: Bạn di chuột vào mục "Đẩy dữ liệu lên HRM" => chọn "In phiếu lương"

- Bước 4: Khi chọn in hệ thống sẽ hiện thị 1 popup có thông tin "Bạn đang in phiếu lương cho tất cả nhân viên" và bạn bấm "Print" hoàn thành


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.